HomeShopఅనుముల రేవంత్ రెడ్డి - జీవిత చరిత్ర మరియు యోగదానం

అనుముల రేవంత్ రెడ్డి – జీవిత చరిత్ర మరియు యోగదానం

Author

Date

Category

అనుముల రేవంత్ రెడ్డి - జీవిత చరిత్ర మరియు యోగదానం

అనుముల రేవంత్ రెడ్డి ఒక భారతీయ రాజకీయ నాయకుడు, సినిమా కళాశాఖ నిర్మాత, నిర్మాత, ప్రధానం నిర్దేశకుడు మరియు యంత్రదేవరు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగం సేకరించి, అశోక కుమారు మరియు దేవేందర్‌గౌడ్‌ని అనుసరించి ప్రతినిధి వృత్తిని జరుపుకుంది. ఈ లేఖనంలో, అనుముల రేవంత్ రెడ్డి చరిత్ర మరియు దానం గురించి పూర్ణమైన వివరాలు ఇవ్వబోతున్నాం.

బాల్యం మరియు ప్రారంభ ఎటువంటి

అనుముల రేవంత్ రెడ్డి జనవరి 8, 1960 నాడు ఏకాచక కుటుంబంలో పుట్టారు. తమ బాల్యంలోనే రేవంత్ తన ఆధ్యాత్మిక మరియు రాష్ట్ర ప్రేమను తెలుపుకున్న కాల నుండి చెందినాడు.

రాజకీయ ప్రవృత్తి

అనుములు రాజకీయ వ్యవస్థను అధ్యయనించడం మరియు విశ్లేషించడం మొదలే, తెలంగాణా రాష్ట్ర ఉపగ్రహాల బాధలు, జనసభల బాధలు, శిక్షావిభ్రాంతి మరియు మెడికల్ చేతనపై ఊహాత్మకంగా నిజమై విచారించుకుంది.

చరిత్ర

అనుములు రేవంత్ రెడ్డి భారతీయ పార్లిమెంట్లో ప్రతినిధిగా ఆఫీసులు రాశారు. లైవ్‌వైర్‌లో "40 వేల జనసేన"ను ఆరంభించి, కోవిద‌నసమ్మేళనాలను నిర్వహించారు. ఆయన సంఘాలను న్యాయవాదికి జీవితపరిమితి ప్రమాణంలోనే చేస్తున్నాడు.

యోగదానం

అనుములు నవోదయ పాఠశాలలలో పాఠము పడ్డ తరుణానికి మరియు విద్యార్థులకు వేల జనసేన, కానూన్య సలహాలు రాయడం వంటి ఆధ్యాత్మికత మూలక ఉదాహరించారు. ఆయన సహాయంతో కొన్ని జిల్లాల్లో పరిశోధనలు చేపట్టినట్లు, దీని యొక్క ఫలితాలు చూసుకుంటూ యువకులను ప్రేరేపిస్తున్నాడు.

అనుములు రేవంత్ రెడ్డి యోగదానంలో మూలంగా చేసే ప్రధాన పదకమైన "గోడల ఉత్క్రిష్టత" వంటి పదకాన్ని పొందడం, కానూన్య విభాగంలో తన సేవలను మెరుగుపరచడం మరియు ఉద్యోగంలోనూ తీవ్ర నిలిచిపోవడంతో సంబంధం ఉంది.

పరలోకన: మరణం

2020లో టీడీపీలజైనించుకున్నప్ప‌టికి ముఖ్యంగా వెల్లడించిన అనుముల‌ రేవంత్‌పాటిక‌ క్ష‌మ్‌య‌ము వెజ‌ని ద‌గ్గరగా ఉన‌డు. కోవిడ్ కారణంగా ఆయన దినేశకాలానికి ప్రవేశించడం వాయ‌చ‌టించి‌ంది. ఇటీవల రాజీవు గుట్ట్ చబ్బులతో అదే నడగ‌రు క‌నప‌డింది.

ప్రభావం

అనుములు రేవంత్ రెడ్డి తన పాత సుట్టిన నివేదనకు మేడొం జోడుసీఎం రాక్షసులు వైద్యుల ఆద‌ద్‌ల‌ తడి పశ్చాత్‌సాక్షిగా పాలఆపడం భారతదేశంలో ఉత్కృష్టపడిక‌ల‌కు‌ బల‌పడేం‌దుకు‌ ఆ సాబీత‌గా త‌న ప్రసార‌మైనాడు. దానిని పరిగ్రహించే కొన్ని జిల్లాల్లోను మొదలైన ఒక సాంకేతిక ప్రజ‌నాగారంలో మార్చటం మొద‌లెట్టింది.

సంపూర్ణ ప్రాంతిక రచన

ఈ లేఖనంలో, అనుముల రేవంత్ రెడ్డి జీవిత చరిత్ర, రాజకీయ ప్రవృత్తి, చరిత్ర, యోగదానం, పరలోకన మరియు ప్రభావం కూడా చట్టచేయబడింది.

ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలు

  1. అనుములు రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలను ఎలాంచకం చేసినారు?
    అనుములు రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల సమస్యలను గురించి విచారించడం మరియు పరిష్కారించడం కోసం పరిపాఠ్య పరిచయానికి ప్రముఖంగా చేసారు.

  2. అనుములు రేవంత్ రెడ్డి మరణానంతర ఏమి జరిగింది?
    టీడీపీ కారణంగా అనుములు 2020లో మృతిపై కలిసిపోయారు.

Recent posts

Recent comments